Prof. Qi-Lin Zhou's Research Group

周其林教授课题组主页

News

欢送我课题组2017届毕业生

2017-06-15

 


恭喜博士生袁明磊、肖力军、郭娜,硕士生贺荞、连杰、喻宏明、岳海涛、王庆仙顺利毕业。祝毕业生们前程似锦,开创人生新篇章!

                                                  

                                                                                                                                  有诗叹曰:

渤海之滨,白河之津。

山高水长,流风甚美。

岁月悠长,回忆满怀。

今与君别,相逢有时。

山水一程,三生有幸。


                                                                                               再有短诗一首:

我们本就来自五湖四海,

自当归于天南海北,

愿君执剑走天涯,

归来依旧是少年。