Font Size

SCREEN

Layout

Cpanel

18October2018

Prof. Qi-Lin Zhou's Research Group

周其林教授课题组主页

实验室常用联系电话

实验室常用联系电话

王乐捷(液氮、手套箱气体)

13920099171

赵姐(杂物)

13920504312

李金舟(杂物)

85910209

15822880163

试剂六厂(常用试剂,硅油)

24326265

13820235106

沈师傅(高压釜及配件)

13602004154

曲师傅(订制玻璃仪器、杂物)

13820066793

欣维尔玻璃仪器(穆女士)

13072227507

毕士联(空气、氮气、氢气)

23790046

蒸馏水、高纯水

13920523378